Loading...

Samurai


 

Bamboo Katana

$740.00   $666.99
   

Bamboo Mat Katana

$1,200.00   $960.99
   

Bamboo Mat Wakizashi

$800.00   $640.99
 
 

Bushido Katana

$1,500.00   $1,349.99
   

Bushido Tanto

$700.00   $629.99
   

Bushido Wakizashi

$1,000.00   $899.99
 
 

Double Sword Stand

$170.00   $153.99
   

Golden Oriole Katana

$1,110.00   $999.99
   

Golden Oriole Wakizashi

$775.00   $697.99
 
 

Great Wave Katana

$1,030.00   $927.99
   

Great Wave Tanto

$580.00   $522.99
   

Great Wave Wakizashi

$740.00   $665.99
 
 

Hunter Katana

$2,300.00   $1,840.99
   

Hunter Wakizashi

$1,800.00   $1,440.99
   

Kaeru (Frog) Katana

$1,700.00   $1,360.99
 
 

Kaeru (Frog) Wakizashi

$1,200.00   $960.99
   

Kami Katana

$1,999.00   $1,799.99
   

Kami Tanto

$1,049.00   $944.99
 
 

Kami Wakizashi

$1,599.00   $1,439.99
   

Koi Katana

$1,290.00   $1,032.99
   

Koi Wakizashi

$895.00   $716.99
 
 

Lion Dog Katana

$1,300.00   $1,040.99
   

Lion Dog Wakizashi

$1,000.00   $800.99
   

Maintenance Kit

$40.00   $36.99
 
 

Meijin Katana

$1,259.00   $1,133.99
   

Moroha Zukuri Katana

$399.00   $359.99
   

Musashi Elite Katana

$1,070.00   $963.99
 
 

Musashi Iaito 27" Blade

$499.00   $449.99
   

Musashi Iaito 28" Blade

$499.00   $449.99
   

Musashi Iaito 29" Blade

$499.00   $449.99