Loading...

Asian Swords


 

Bamboo Katana

$740.00   $666.99
   

Bamboo Mat Katana

$1,200.00   $960.99
   

Bamboo Mat Wakizashi

$800.00   $640.99
 
 

Banshee Sword

$270.00   $243.99
   

Beile Dao Sword

$1,700.00   $1,529.99
   

Bushido Katana

$1,500.00   $1,349.99
 
 

Bushido Tanto

$700.00   $629.99
   

Bushido Wakizashi

$1,000.00   $899.99
   

Cold Steel Chinese Gim Sword

$449.99
 
 

Cold Steel Chinese War Sword

$399.99
   

Golden Oriole Katana

$1,110.00   $999.99
   

Golden Oriole Wakizashi

$775.00   $697.99
 
 

Great Wave Katana

$1,030.00   $927.99
   

Great Wave Tanto

$580.00   $522.99
   

Great Wave Wakizashi

$740.00   $665.99
 
 

Han Sword

$1,599.00   $1,439.99
   

Honshu Tactical Wakizashi

$169.99
   

Hsu Jian 28" Blade, Single-Hand Fiberglass

$245.00   $220.49
 
 

Hsu Jian 28" Blade, Single-Hand Wood

$209.00   $188.99
   

Hsu Jian 30" Blade, Single-Hand Fiberglass

$250.00   $224.99
   

Hsu Jian 30" Blade, Single-Hand Wood

$209.00   $188.99
 
 

Hsu Jian 32" Blade, Single-Hand Fiberglass

$260.00   $234.99
   

Hsu Jian 32" Blade, Single-Hand Wood

$219.00   $197.99
   

Hsu Jian 34" Blade, Single-Hand Wood

$229.00   $206.99
 
 

Hsu Jian Two Handed Wood

$249.00   $224.99
   

Hunter Katana

$2,300.00   $1,840.99
   

Hunter Wakizashi

$1,800.00   $1,440.99
 
 

Kaeru (Frog) Katana

$1,700.00   $1,360.99
   

Kaeru (Frog) Wakizashi

$1,200.00   $960.99
   

Kami Katana

$1,999.00   $1,799.99