Loading...

Swords


 

Musashi Iaito 27" Blade

$499.00   $449.99
   

Musashi Iaito 28" Blade

$499.00   $449.99
   

Musashi Iaito 29" Blade

$499.00   $449.99
 
 

Musashi Katana

$899.00   $809.99
   

Musashi Wakizashi

$629.00   $566.99
   

Musashi XL Katana

$1,090.00   $981.99
 
 

Musashi XL Light Katana

$1,110.00   $999.99
   

Nanbokucho Katana

$399.00   $359.99
   

Odachi

$1,319.00   $1,187.99
 
 

Oni Katana

$2,300.00   $2,069.99
   

Orchid Katana

$1,700.00   $1,529.99
   

Orchid Tanto

$900.00   $809.99
 
 

Orchid Wakizashi

$1,200.00   $1,079.99
   

Paper Crane Wakizashi

$1,979.00   $1,781.99
   

Practical Elite Katana

$340.00   $306.99
 
 

Practical Iaito 27" Blade

$365.00   $328.49
   

Practical Iaito 28" Blade

$365.00   $328.49
   

Practical Iaito 29" Blade

$365.00   $328.49
 
 

Practical Katana

$335.00   $301.99
   

Practical Plus Elite Katana

$520.00   $468.99
   

Practical Plus Iaito 27" Blade

$399.00   $359.99
 
 

Practical Plus Iaito 28" Blade

$399.00   $359.99
   

Practical Plus Iaito 29" Blade

$399.00   $359.99
   

Practical Plus Katana

$490.00   $441.99
 
 

Practical Plus Tanto

$265.00   $238.49
   

Practical Plus Wakizashi

$335.00   $301.49
   

Practical Plus XL Katana

$540.00   $486.99
 
 

Practical Plus XL Light Katana

$555.00   $499.49
   

Practical Pro Elite Katana

$740.00   $665.99
   

Practical Pro Katana

$510.00   $459.99